VEICHI участвовала на выставке города ХоШиМин в 2017 году

2017.09.12

Mối Quan Hệ Mới Cho Sự Phục Hồi Kinh tế Nam Mỹ - Veichi Phát Minh ra PLASTICO BRAZIL 2017

2017.04.25

Veichi Electric Đạt Được Ba Bằng Sáng Chế Quốc Gia Mới

2017.04.11

VEICHI ĐẠT NHÃN HIỆU MOTION CONTROL CẠNH TRANH NHẤT CỦA TRUNG QUỐC

2017.03.17

VEICHI GIƯƠNG BUỒM CHO CUỘC HÀNH TRÌNH MỚI ĐỂ TẠO RA ĐIỂM SÁNG MỚI

2016.12.12

VEICHI và Shakti Tay Trong Tay Để Phát Triển Các Thị Trường Ấn Độ

2016.12.12

Liên hệ

Liên hệ

Di động: +86 -138 2881 8903
WhatsApp: +86-138 2881 8903