Veichi Electric Đạt Được Ba Bằng Sáng Chế Quốc Gia Mới

Ngày: 2017-04-11

Tin tốt! Veichi Electric được thêm ba bằng sáng chế phát minh quốc gia mới :"A Multi-level High-voltage Flyback Switching Power Supply", "Structure of Connecting PCB Board and Inverter Rectifier Module & Its Installation and Disassembling Method" và "Simple Pulse Switching Power Supply PWM Generation Circuit and Methods", được ban hành của cục Sở hữu trí tuệ Nhà nước Trung Quốc. Cả ba bằng sáng chế phát minh thể hiện những thành tựu R&D của VEICHI trong các lĩnh vực khác nhau như: chuyển đổi nguồn cung cấp điện, nguồn điện tử và thiết kế kết cấu.

Việc phát minh ra "A Multi-level High-voltage Flyback Switching Power Supply" cải thiện cấu trúc chuyển đổi nguồn cấp - chuyển đổi năng lượng đầu vào thành điện áp đa cấp, trong đó không chỉ làm tăng điện áp đầu vào, mà còn giải quyết vấn đề của điện áp cao . Không chỉ giải quyết vấn đề nóng nghiêm trọng và vấn đề không thể chịu được điện áp cao gây ra bởi MOS; trong khi đó, nó giải quyết các vấn đề mà MOS không cho phép thông qua dòng lớn. Nó mở rộng phạm vi ứng dụng của chuyển mạch cung cấp điện.

Bằng sáng chế phát minh thứ hai, "Structure of Connecting PCB Board and Inverter Rectifier Module & Its Installation and Disassembling Method", giải quyết các vấn đề của phương pháp hiện tại như tháo gỡ không tiện lợi, hiệu quả lắp ráp thấp, dễ bị biến dạng bảng mạch, vấn đề khác biệt chiều cao, rủi ro gây ra bởi các thành phần rơi vào trong tủ trong quá trình tháo rời. Thiết kế mới của VEICHI dễ dàng lắp ráp và tháo gỡ, vận hành dễ dàng, hiệu quả cao và đáp ứng được các yêu cầu hiện tại và yêu cầu sử dụng với nhiều chiều cao khác nhau.

Bằng sáng chế phát minh quốc gia thứ ba, mạch đơn giản và mạch điện PWM thế hệ mới có mạch đơn giản và hiệu quả chi phí cao. Mạch của nó thực hiện phần cứng đầy đủ mà toàn bộ quá trình không đòi hỏi sự can thiệp của CPU và các mạch điều khiển khác. Với độ tin cậy cao, nó có hiệu quả giải quyết các khiếm khuyết của công nghệ truyền thống như chip lớn, nhiều chân... Bên cạnh đó, các thiết bị ngoại vi của mạch chỉ bao gồm module cộng hưởng và module thời gian chết khuếch đại, trong đó giảm thiểu khối lượng của chuyển mạch pulse nguồn cấp.

Khi sự cạnh tranh của ngành công nghiệp ngày càng tăng, sự đổi mới công nghệ và sức mạnh R&D là những điểm cốt lõi để duy trì sự phát triển nhanh chóng và sự lãnh đạo bền vững trong tương lai. Việc mua lại ba bằng sáng chế phát minh quốc gia phải được quy cho việc đầu tư R&D liên tục, đào tạo nhân sự hoàn chỉnh, chiến lược dòng sản phẩm rõ ràng, nền tảng năng động sáng tạo và hơn thế nữa. Bằng sáng chế phát minh mang lại cho chúng ta một động lực tuyệt vời để cải thiện sự ổn định của sản phẩm và nâng cao tính cạnh tranh cốt lõi của VEICHI.

Liên hệ

Liên hệ

Di động: +86 -138 2881 8903
WhatsApp: +86-138 2881 8903

VEICHI участвовала на выс…

2017.09.12

VEICHI Xuất hiện trên Intermat Ase…

2017.06.30

Mối Quan Hệ Mới Cho Sự Phục Hồi Kin…

2017.04.25

VEICHI ĐẠT NHÃN HIỆU MOTION CONTR…

2017.03.17