Các văn hóa

Từ năm 2005 đến năm 2016, Veichi đã phát triển trong 10 năm, và nó đã trở thành nhà cung cấp hàng đầu của biến tần, biến tần máy bơm năng lượng mặt trời và các sản phẩm điều khiển công nghiệp khác. Kể từ khi thành lập đến nay, sản xuất của Veichi và doanh số bán hàng đã tăng đều ở mức trung bình 60% mỗi năm, vượt quá sự phát triển của các doanh nghiệp ngang hàng. Điều này thuộc tính thành công để hợp tác, sự đổi mới trong quản lý, công nghệ và văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi.

 

Nếu bạn quan tâm đến văn hóa Veichi, dịch vụ công ty và sản phẩm Veichi, xin vui lòng không ngần ngại để gửi chúng tôi một dòng tin nhắn và chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm nhất. Bất kỳ đề nghị yêu cầu dịch vụ và sản phẩm cho chúng tôi sẽ được đánh giá cao!