Biến tần trung áp

( 2 kết quả)

Các Bộ biến tầntrung thế được phát triển dựa trên nền tảng thiết kế Veichi AC60, AC70 và AC80 nên đảm bảo độ ổn định. Với việc đẩy mạnh các phần mềm và phần cứng, Biến tầntrung thế Veichi có tính năng công nghệ mới nhất, hiệu suất cao, hiệu quả, độ tin cậy và an toàn cho hệ thống của bạn. Muốn tìm hiểu biến tần hạ thế và biến tần trung thế của chúng tôi? Ứng dụng: chúng có thể được ứng dụng hoàn hảo trong các ngành công nghiệp khác nhau như: máy bơm, quạt, xử lý nước, dầu, làm giấy, khai thác mỏ cũng như các lĩnh vực khác. Nếu bạn sử dụng biến tần trung thế Veichi vào hoạt động hệ thống của bạn, Biến tần veichi sẽ giúp cho hệ thống của bạn vận hành ổn định hơn và tiết kiệm năng lượng hơn, tăng năng suất và giảm khí thải CO2.