S200D hệ thống điều khiển cho nâng xây dựng
  • S200D hệ thống điều khiển cho nâng xây dựng

S200D hệ thống điều khiển cho nâng xây dựng

Hệ thống điều khiển thang máy xây dựng chuyên nghiệp và an toàn
Dùng cho chế độ chuyển đổi giữa biến tần và chế độ tần số
Nâng cao tuổi thọ an ninh và dịch vụ thang máy xây dựng của bạn

Veichi S200D là một hệ thống điều khiển thang máy xây dựng tích hợp nó có tất cả các chức năng của Veichi S200E. Có gì khác với S200E, Veichi S200D đã được thêm vào chức năng chuyển đổi tần số.

1. Chuyển đổi giữa biến tần và chế độ tần số

Khi xảy ra lỗi, người dùng có thể dễ dàng chuyển sang chế độ điều khiển dự phòng để các thiết bị có thể hoạt động không ngừng.

2. Thang máy xây dựng thoải mái hơn

Dưới chế độ tần số năng lượng, khởi động và dừng lại sẽ được xử lý với sự kiểm soát tuần tự hợp lý mà nó tối đa đảm bảo sự thoải mái của Palăng xây dựng.

3. Dòng khởi động thấp và bảo mật cao

Hệ thống điều khiển cho nâng xây dựng S200D được sử dụng rộng rãi trên công trường xây dựng hiện đại để kiểm soát thang máy.