Bảo trì & hổ trợ


Để cung cấp cho khách hàng những dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuậttốt hơn , Veichi Electric đã thành lập một hệ thống dịch vụ tuyệt vời. Miễn là sản phẩm của bạn yêu cầu dịch vụ bảo dưỡng, kỹ thuật viên chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ phục vụ cho bạn sớm nhất. VEICHI cung cấp theo ba bước sau –để Hệ thống dịch vụ bán hàng, các nhà phân phối hoặc các đại lý của chúng tôi trước khi bán và dịch vụ sau bán hàngtốt nhất. Bằng cách làm theo các thủ tục dưới đây, VEICHI đảm bảo thân thiện khách hàng và dịch vụ khách hàng kịp thời.

Bước 1 - Ứng dụng Dịch vụ

Mặc dù chúng ta có hướng dẫn sử dụng và các văn bản để hỗ trợ hoạt động sản phẩm và gỡ lỗi, đôi khi bạn cũng có thể cần hỗ trợ kỹ thuật để đảm bảo thiết bị vận hành trơn tru. Nếu bạn cần dịch vụ của chúng tôi như: sửa chữa thiết bị, gỡ lỗi biến tần…, trước hết xin liên hệ với người quản lý bán hàng của khu vực của bạn, và sau đó quản lý bán hàng của chúng tôi sẽ chuyển các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi cho bạn khi bạn cần, vui lòng cung cấp các thông tin sau : tên liên lạc, phương tiện liên lạc, model máy, mã máy và hiện tượng lỗi .

Bước 2 - Ứng phó và Phân tích

Ngay sau khi kỹ thuật viên của chúng tôi nhận được các yêu cầu dịch vụ, họ ngay lập tức sẽ phân tích các trường hợp lỗi theo các nội dung trò chuyện.

Bước 3 - Cung cấp giải pháp cùng một lúc

Đối với những vấn đề có thể được giải quyết dễ dàng thông qua hỗ trợ trực tuyến, kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn ngay khi có thể thông qua các cuộc gọi điện thoại, email hoặc trò chuyện trực tuyến. Đối với những vấn đề phức tạp mà không thể được giải quyết thông qua hỗ trợ từ xa, kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ cung cấp trên trang web hỗ trợ trong thời gian sớm nhất. Nếu bạn muốn biết thêm về thời gian, phạm vibảo hành và trách nhiệm … của chúng tôi, xin vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng sản phẩm hoặc liên hệ với chúng tôi.